All images are protected by copyright. Please do not use them without permission. Design: susi-art; Susanna Redeker© 2010-2016

zaterdag 27 augustus 2016

art challenge ROOM { with a view inside and outside }


Last weekend my tent was my room on a little place in an industry grounds;
see google maps, the little kind of forest corner is were we slept,
at the motorcross area was the archery game > map <
I went to an archery game with my union hbv Phoenix

We have had four big party tents as our kitchen and living | dining room.

vrijdag 26 augustus 2016

Sketching

Yesterday I went to our local little lake; Bronsbergen in Zutphen to have a little swim. Lucky me I've brought my tiny sketchbook, 'cause soon a group of youngster came and sat right in front of me!
With a lot of noise, music, showing of and all those puber-things a puber will do!
For me it was a great uppertunity to get my sketchbook out and draw a quick sketch!

donderdag 11 augustus 2016

TEKENLES!!!

Basis tekenles is perspectief tekenen!

Woensdag 10 augustus mijn tweede tekenles gegeven!
Een tijdje geleden werd ik gevraagd of ik tekenles kon gaan geven.
Dat vond ik wel een uitdaging, want dat heb ik nog niet eerder gedaan...
De twee lessen bevielen ons goed. Na de zomer gaan we door op de dinsdagmiddag!

Wel spannend hoor, maar ik ga ervoor!


maandag 4 juli 2016

Hofjeswandeling in Zutphen

Luthers Hofje in Zutphen.

Ruitershofje in Zutphen.

Wöhrmanshof in Zutphen.

Agnietenhof in Zutphen.
Hier een beschrijving van de hofjes wandeling in Zutphen!

Luthers Hofje in Zutphen.
Wie het Luthershofje betreedt ervaart het alsof de tijd heeft stilgestaan. De kleine huisjes met identieke ramen, de pomp, de mooie Hortensia’s en Hosta’s vormen een decor waarin het verleden herleeft. In de 19e eeuw vond de Lutherse Gemeente in Zutphen het noodzakelijk om behoeftige leden te kunnen huisvesten. Op basis van deze armenzorg heeft men het zogenaamde Luthers Armengesticht gebouwd. Oorspronkelijk werden er 16 woningen gebouwd op de plaats van het hiervoor aangekochte pand aan de Geweldigershoek. Veertien woningen werden in de tuin achter het pand gebouwd en twee in het nieuwe frontgebouw.

Ruitershofje in Zutphen.
In 1546 kocht de rijke bierbrouwer Henrick Ruyter een stuk grond aan de Nieuwstad om er armenhuisjes te bouwen. Uiteindelijk werden er 19 woningen gerealiseerd. Het complex kreeg de naam Ruitershofje. Henrick Ruiter nam zelf het bestuur van zijn levenswerk op zich.
Lang echter heeft hij dit niet kunnen uitvoeren.
Tijdens het Zutphens beleg in 1572, is hij door de Spanjaarden beestachtig vermoord.

Wöhrmanshof in Zutphen.
Voordat Koninklijke Wöhrmann haar nieuw bedrijfspand op het industrieterrein betrok, bezat zij diverse panden in de binnenstad. Na haar vertrek kwam de panden aan de Kuiper-, Bakker- en Waterstraat leeg te staan. Een aantal van de historische panden werd gerestaureerd en tevens werd er op opengevallen plaatsen nieuwbouw gepleegd. Deze hele operatie heeft plaats gevonden in 1983. Het toen ontstane hofje viert dus dit jaar haar 20-jarig bestaan en is daarmee het jongste hofje van Zutphen. Niettemin is het toch de moeite van bezoeken waard. De mengeling van historische en moderne bouw geven het hofje een specifiek karakter

Agnietenhof in Zutphen.
De Agnietenhof ontleent haar naam aan St. Agnes. Het Klooster is in 1397 gesticht als vrouwenconvent. Twee devote vrouwen geïnspireerd door Geert Grote, stonden hun huis aan de Oude Wand af dit, "ter bewoning door gheystelicken jongfrouwen ofte vrouwenpersonen die in enen gheijstlich offgescheydene levene in kuysheid Gaede dienen willen"

Thanks for visiting me and leaving a comment!

Thanks for visiting me and leaving a comment!