All images are protected by copyright. Please do not use them without permission. Design: susi-art; Susanna Redeker© 2010-2016

zaterdag 18 september 2010

Creative month...

Theme: water.
"Ik zou wel eens willen weten,
 waarom zijn de zeeën zo diep
Misschien tot geluk van de vissen
Die het water zo slecht kunnen missen
Of tot meerdere glorie van God
die de wereld schiep
Daarom zijn de zeeën zo diep"

***
"Vriend als ik kom
houd jij de deur dan open

dan breng ik mijzelf mee"
~tekst niet van mij, afbeelding wel en dankzij wat mooie magazines!~
***
translation:
"I would like to know,
why are the seas so deep
Perhaps the happiness of the fish
who will miss the water so badly
Wheter the greater glory of God
who created the world
therefore the seas are so deep"
***
"Friend if I come
then you hold the door open

Than I will bring in myself
***
~The text is not mine, but the image is, with some help of some magazines!~

6 opmerkingen:

thanks for passing by and leave me a note!

Thanks for visiting me and leaving a comment!

Thanks for visiting me and leaving a comment!