All images are protected by copyright. Please do not use them without permission. Design: susi-art; Susanna Redeker© 2010-2016

dinsdag 21 december 2010

10 projecten 2011

Prachtig idee om alles van de grond te krijgen en om volgend jaar te kijken waar ik dan sta!!
Dus hier HET LIJSTJE VAN SUSI-ART ( ontwerpster van Happy Art cards)

1. Veel reclame maken voor Happy Art cards!
zoals de uil, daar wil ik een kaart van maken en in de webwinkel zetten!
2. Met mijn kunstwerk langs winkels gaan om ook in de gewone winkel ´bekend´ te worden!
3. Tot nu toe heb ik geboortekaartjes op maat gemaakt, ik wil graag wat standaard geboortekaartjes kunnen aan bieden!
3. Het lijkt mij super leuk om mijn kunstwerk rond zien lopen op bijvoorbeeld t-shirts!
4. Ik ben begonnen met 1 stempel (laat ik maar niet zien), ik vond het super leuk om te doen; dus stempels maken of van die linosnede-drukwerk (ook t-shirt?!!)
5. EXPOSITIE...en dit zeg ik echt al jááááááááá'ren....en ik doe het maar niet! Ik wil gewoonweg graag 'hangen' met mijn kunstwerk!
6. Kaarten ontwerpen van Zutphen, een winkel waar ik de kaarten al verkoop gaf mij dit als advies op!
7. Nog een enorme wens is: KINDERBOEK illustreren....wie weet er een kinderboekschrijfster?
8. Tevens masseer ik ook en vind ik dat ook een vorm van creatief zijn (in mijn ogen is geen enkel mens hetzelfde, en in die zin kan ik niet iedereen een standaard massage gaan geven, maar mag ik juist creatief zijn....alleen nu nog praktijk opzetten, naam bedenken en DOEN! (mocht deze nummer 8 niet erbij horen, dan lees ik dit graag en pas ik het aan!)
9.  Van elk gebeurtenis wil ik een kaart kunnen aanbieden, zoals verhuizen, zomaar, te laat, ziek, noem maar op....
10. En...misschien niet creatief bezig, al breek ik wel mijn hoofd eraan en wil ik mij beetje creatief voelen: boekhouden goed opzetten!!! Nou toch maar ander crea-puntje....mijn broer heeft een webshop met nogal standaard dingen en ik vroeg of ik uitnodigingen mocht ontwerpen voor verjaardagen voor kinderen... en iets zeggen en iets DOEN zijn in mijn ogen twee verschillende dingen!!

DUS DOEN DOEN DOEN!!!!
Neem een kijkje bij dit project!


Wonderful idea to get everything from the ground and to see next year where I am!
So here the list of SUSI-ART (designer of Happy Art Cards)
1. Many advertising for Happy Art cards!
like the owl, I want to make it a card and put in the shop!
2. With my artwork I want to go in normal shops and also become knowend there!
3. So far I have made custom birth cards, I would like to be able to show standard birth cards!
3. It seems very excited for me to see my art work walking around as on t-shirts!
4. I started with making one stamp(I won't show you), I found it great fun to do, 
so more making of those stamps or linocut printing (including t-shirt!)
5. EXHIBITION ... and I say this all for yeaeaeaears .... and I don't do it! I would just love to hang with my artwork!
6. Cards of designs of  Zutphen, a store where I sell the tickets andgave me this advice!
7. Another huge desire: CHILDRENBOOK ILLUSTRATION .... illustrate a children's book, who knows an author?
8. Also I give massage too and I think it is a form of being creative (in my eyes is no person is the same, and in that sense I can not go giving everyone standard massage, but I have to be creative .... just now I have to put practice on, a name and think of doing (if the number 8 does not belong, I'll read this and I change it!)
9. For each event, I want to be able to offer a card, such as moving house, simply, too late, sick, and so on ....
10. And ... perhaps not creative, though I did break my head out and I want to feel a little creative: a well developed accounting! Wel lanyway another creative tip .... my brother has a shop with standard stuff and I asked if I could design invitations for birthday parties for children ... 
and saying something and doing something are two different things in my eyes!

SO DO DO DO!!
Take a look at this project, also it is in Dutch!!

3 opmerkingen:

 1. Wöw! What a list! I wish you a Merry Christmas!
  And goooo do do do

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ha,ha! Op een vruchtbaar 2011 dan maar. (Enne ik ken wel iemand die graag een kinderboek wil schrijven :-))

  BeantwoordenVerwijderen
 3. I love your illustrations, what a beautiful colors.
  A big hug to you and Merry Christmas

  BeantwoordenVerwijderen

thanks for passing by and leave me a note!

Thanks for visiting me and leaving a comment!

Thanks for visiting me and leaving a comment!