All images are protected by copyright. Please do not use them without permission. Design: susi-art; Susanna Redeker© 2010-2016

zaterdag 14 mei 2011

Berkelpoort


klik on the illustration for larger image

Ik ben gevraagd om een illustratie op te sturen naar Kunst voor Kanjer Kinderen

Deze website is opgezet om u als kunstliefhebber met Kunst en het  goede doel Kanjers voor Kanjers  samen te brengen, en om u als bezoeker de, mogelijkheid te geven online op een Kunstwerk te kunnen bieden.
Deze Kunstwerken zijn vrijwillig geschonken door kunstenaars uit verschillende disciplines.
Dit dankzij Josée van der Staak en de Kunst10daagse Bronckhorst  die zorgdraagt voor de expositie in Het Theater onder de molen van  de vrijwillig geschonken Kunstwerken. De Kunst Exposite van de Kunstwerken vindt plaats van zondag 29 mei t/m zaterdag 4 juni, in de Lindesche Molen.
***

I have been asked for a picture to sent for Art for Kids.
This website is designed to give you as an art lover for Art and for a good cause "Kanjers voor Kanjers" to bring together, and you as a visitor, to allow an offer on an online work of art.
These Artworks are voluntarily donated by artists from different disciplines.
This thanks to José van der Staak and Kunst10daagse Bronckhorst who is responsible for the exhibition at The Theater in the mill of the Artworks donated voluntarily. The Art Expo will be held from Sunday, May 29 through Saturday, June 4, in the Mill of Linde.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

thanks for passing by and leave me a note!

Thanks for visiting me and leaving a comment!

Thanks for visiting me and leaving a comment!