All images are protected by copyright. Please do not use them without permission. Design: susi-art; Susanna Redeker© 2010-2016

Regge project SurinameRegge Project Suriname
Leerlingen van de 5e klas van de Regge, ambachtelijk georiënteerd Vrije School onderwijs te Zutphen, hebben het plan opgevat om ontwikkelingswerk te verrichten voor (wees) kinderen en jongeren met een beperking.
Ze gaan dit doen binnen het kader van hun maatschappelijk / sociale stage. Ze gaan 6 weken naar Suriname in de periode van half april tot eind mei 2016.

Thanks for visiting me and leaving a comment!

Thanks for visiting me and leaving a comment!